Maison

BLOG

Je potrebné mať na pamäti, že obchodné meno je názov, pod ktorým spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť a reprezentuje sa voči tretím osobám. Preto je dôležité, aby bolo obchodné meno výstižné, originálne a nezameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným

Zmena konateľa v SRO je dôležitým krokom, ktorý sa môže dotknúť fungovania a budúcnosti spoločnosti. Konateľ je totiž osoba, ktorá zastupuje spoločnosť vo všetkých veciach a rozhoduje o jej hospodárení. Preto je potrebné, aby zmena konateľa bola riadne zaznamenaná a

 Súčasťou novej súdnej mapy, ktorá má zlepšiť fungovanie súdov a zrýchlenie súdnych konaní je aj zmena registrových súdov pre obchodný register, ktorá sa dotkne viac ako 157 000 podnikateľov so sídlom v Bratislave a okolí alebo v Košiciach a okolí.Okresné

 Zmena sídla spoločnosti je dôležitý krok, ktorý si vyžaduje dodržiavanie niektorých právnych a administratívnych pravidiel. V tomto článku zistíte, ako postupovať pri zmene sídla spoločnosti, aké dokumenty potrebujete a na čo si treba dať pozor.  Prečo meniť sídlo spoločnosti? Sídlo

 Či už potrebujete obchodný podiel v spoločnosti predať alebo kúpiť, neprehliadnite tieto dôležité informácie. V článku sa dozviete, čo všetko budete potrebovať a nájdete aj niekoľko rád ako ušetriť čas a peniaze.Spoločník má právo previesť svoj obchodný podiel v spoločnosti