Maison

 • 229 Založenie S.R.O. konečná suma
 • ▪ neobmedzený počet voľných živností v cene

  ▪ pridanie viazanej živnosti + 7,50 Eur

  ▪ súdny poplatok 150 Eur v cene

 • 39 Zmeny v S.R.O. od
 • ▪ malé zmeny 39 Eur, veľké zmeny 66 Eur

  ▪ neobmedzený počet voľných živností v cene

  ▪ pridanie viazanej živnosti + 11 Eur

  ▪ + súdny poplatok 50 Eur

 • 3,30 Virtuálne sídlo mesačne
 • ▪ pri objednávke virtuálneho sídla na obdobie 24 mesiacov

  a viac pre Vás vykonáme zmenu sídla v obchodnom

  alebo živnostenskom registri zdarma

  ▪ pri SRO si klient uhrádza súdny poplatok 33 Eur

 • 15 Založenie živnosti konečná suma
 • ▪ neobmedzený počet voľných živností v cene

  ▪ pridanie viazanej živnosti + 7,50 Eur

  ▪ pridanie remeselnej živnosti + 7,50 Eur

 • 120 Založenie živnosti pre cudzinca vrátane poskytnutia virtuálneho sídla
 • ▪ v cene virtuálne sídlo na obdobie 24 mesiacov

  ▪ pri poskytnutí vlastného sídla je cena 30 Eur

 • 14 Pozastavenie živnosti konečná suma
 • ▪ konečná suma vrátane správneho poplatku

 • 15 Rozšírenie živnosti konečná suma
 • ▪ neobmedzený počet voľných živností v cene

  ▪ pridanie viazanej živnosti + 11 Eur

  ▪ pridanie remeselnej živnosti + 11 Eur

 • 15 Zmeny v živnosti konečná suma
 • ▪ zmena trv. bydliska podnikateľa

  ▪ zmena miesta podnikania

  ▪ zmena prevádzkarne

  ▪ zmena zodpovedného zástupcu a iné

 • 15 Ukončenie živnosti konečná suma
 • ▪ konečná suma, správny poplatok sa nevyžaduje