fbpx

Maison

Kontakt

THK 18, 974 04 Banská Bystrica

info@uctovnik.net

+421 902 158 410

O nás

lastic

Základné informácie

Od roku 2009 sa venujem vedeniu účtovníctva a správe registratúry. Posledné roky poskytujem najmä služby v oblasti zakladania obchodných spoločností a vykonávania zmien. Moje služby využilo už viac ako 1900 klientov z celého Slovenska ale aj mimo neho.

Branislav Lastič

zakladateľ ÚČTOVNÍK.net

Informácie zverejnené na portáli uctovnik.net a informácie poskytované emailom, resp. telefonicky alebo prostredníctvom chatu nemajú charakter právneho, resp. daňového poradenstva. Všetky informácie sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba všeobecný charakter. Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov). IČO: 51891247, DIČ: 1124862167, Sídlo: Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza Subjekt zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza, vložka číslo 340-42009. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.