Maison

Kontakt

Bytčická 89, Žilina (pri predajni Lexus)

info@uctovnik.net

+421 902 158 410

Informácie zverejnené na portáli uctovnik.net a informácie poskytované emailom, resp. telefonicky alebo prostredníctvom chatu nemajú charakter právneho, resp. daňového poradenstva. Všetky informácie sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba všeobecný charakter. Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov). IČO: 50 337 351, DIČ: 2120279392, Sídlo: Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza Subjekt zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel SRO,  vložka číslo 39390/R. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.