fbpx

Maison

Kontakt

Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza

info@uctovnik.net

+421 902 158 410

O nás

lastic

Základné informácie

Od roku 2009 sa venujem vedeniu účtovníctva a správe registratúry. Posledné roky poskytujem najmä služby v oblasti zakladania obchodných spoločností a vykonávania zmien. Moje služby využilo už viac ako 1900 klientov z celého Slovenska ale aj mimo neho.

Branislav Lastič

zakladateľ ÚČTOVNÍK.net

Informácie zverejnené na portáli uctovnik.net a informácie poskytované emailom, resp. telefonicky alebo prostredníctvom chatu nemajú charakter právneho, resp. daňového poradenstva. Všetky informácie sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba všeobecný charakter. Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov). IČO: 50 337 351, DIČ: 2120279392, Sídlo: Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza Subjekt zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel SRO,  vložka číslo 39390/R. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.