Maison

Zmena údajov na faktúrach, webe a pečiatke

 

Súčasťou novej súdnej mapy, ktorá má zlepšiť fungovanie súdov a zrýchlenie súdnych konaní je aj zmena registrových súdov pre obchodný register, ktorá sa dotkne viac ako 157 000 podnikateľov so sídlom v Bratislave a okolí alebo v Košiciach a okolí.

Okresné súdy Bratislava I – IV boli premenované na Mestské súdy Bratislava I – IV.

Okresný súd Košice I bol premenovaný na Mestský súd Košice.

 

Koho sa zmena týka?

Zmena sa týka všetkých obchodných spoločností so sídlom v Bratislavskom alebo Košickom kraji. Táto povinnosť sa dotkne podnikateľov, ktorí boli zapísaní do obchodného registra pred zmenou súdnej mapy.

 

Koho sa zmena týka?

Zmena sa týka všetkých obchodných spoločností so sídlom v Bratislavskom alebo Košickom kraji.

 

Príklad zmien

Spoločnosť YYY s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 1234/B. Po zmene je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 1234/B.

 

Kde musím vykonať potrebné zmeny?

Predmetnú zmenu musíte zapracovať do novo vydaných obchodných dokumentoch, napríklad zmlúv a taktiež do faktúr. Zmenu musíte ďalej vykonať na webe, e-shope, a pečiatke.

 

Ako potrebné zmeny zapracujem?

Uvediete nové označenie registra, ktorý ich eviduje. Namiesto okresných súdov budete uvádzať Mestský súd Bratislava III alebo Mestský súd Košice.

 

Kde zistím, na ktorom súde je spoločnosť po novom zapísaná?

Podnikatelia si môžu overiť, aký register ich eviduje, na stránke www.orsr.sk.