Maison

Prehľadné ceny

Všetky uvedené ceny sú konečné a prehľadné. Žiadne skryté poplatky, nikdy nezaplatíte viac ako ste očakával.

Dohľad audítora

Všetky zmluvy, výkazy a závierky prechádzajú kontrolou audítora.

Doručovanie dokladov

Ku nám nenosíte žiadne doklady, všetky pohodlne vyzdvihneme priamo u Vás.

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva je vhodné najmä pre živnostníkov a neziskové účtovné jednotky, ktorým zákon neukladá povinnosť viesť si podvojné účtovníctvo. Cena za jednu účtovnú položku (faktúra, pokladničný blok, riadok vo výpise z účtu) je 0,40 €.

Podvojné účtovníctvo

Subjektom zapísaným v obchodnom registry zákon udeľuje povinnosť viesť si podvojné účtovníctvo. Sú to najmä spoločnosti s ručením obmedzením, družstvá a akciové spoločnosti. Cena za jednu účtovnú položku je 0,40 €. V cebne je zahrnuté aj vyhotovenie účtovnej závierky a daňového priznania.

Cenník

Vedenie účtovníctva - neplatca DPH
Jednoduché účtovníctvoPodvojné účtovníctvo
Cena za účtovnú položku0,40 €0,40 €
Minimálna cena za mesiac20 €40 €
Vedenie účtovníctva - platca DPH
Jednoduché účtovníctvoPodvojné účtovníctvo
Cena za účtovnú položku0,40 €0,40 €
Minimálna cena za mesiac35 €60 €
Ostatné služby
Naši klientiIný
Mzdy 1 zamestnanec / mesiac10 €neposkytujeme
Daňové priznanie k DPH10 €neposkytujeme
Daňové priznanie k dani z motorových vozidielzdarma20 €
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostizdarma20 €
Daňové priznanie FO typ Azdarma30 €
Daňové priznanie FO typ Bzdarma40 €