Maison

august 2023

Je potrebné mať na pamäti, že obchodné meno je názov, pod ktorým spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť a reprezentuje sa voči tretím osobám. Preto je dôležité, aby bolo obchodné meno výstižné, originálne a nezameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným

Zmena konateľa v SRO je dôležitým krokom, ktorý sa môže dotknúť fungovania a budúcnosti spoločnosti. Konateľ je totiž osoba, ktorá zastupuje spoločnosť vo všetkých veciach a rozhoduje o jej hospodárení. Preto je potrebné, aby zmena konateľa bola riadne zaznamenaná a